Rabat
35%
Metal Pro Metal Enamel 5 /globalassets/inriver/resources/70301_mp_metalemalje_5_0_75l_p7-639177.png?e1ca732b

Dostępne wielkości

0,75 L
51,99 / szt. Przed 79,99 zł / szt.
Oferta ważna do 28.11.2022
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

Rodzaj zagrożenia

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Powierzchnia

Grzejnik i rury

Metal

Wydajność

10 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji