Rabat
35%
Metal Pro Multiprimer /globalassets/inriver/resources/70284_ff_metalpro_multiprimer_10l-108439.png?2203ed11

Dostępne wielkości

0,75 L
67,60 / szt. Przed 104,00 zł / szt.
Oferta ważna do 28.11.2022
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 2 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 7 dni

Powierzchnia

Painted

Metal

Wydajność

10 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji