Metal Pro Multiprimer /globalassets/inriver/resources/70284_ff_metalpro_multiprimer_10l-108439.jpg?2203ed11

Dostępne wielkości

0,75 L
104,00 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Dobra rozlewność
BOPIS PRODUKTU: Szybkoschnący grunt dyspersyjny, który łączy skuteczną ochronę przed korozją z bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Zawiera dodatek zapobiegający powstawaniu rdzy nalotowej, gdy stosowane są produkty wodne. Wytrzymuje stałą temperaturę do 100°C

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 4 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Painted

Metal

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry