Rabat
35%
Metal Pro Anti-corrosive Primer /globalassets/inriver/resources/70281_ff_metalpro_rusthindrende_primer_750ml-108438.png?2203ed11

Dostępne wielkości

0,75 L
67,60 / szt. Przed 104,00 zł / szt.
Oferta ważna do 28.11.2022
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

Rodzaj zagrożenia

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Następne malowanie: 1 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 7 dni

Powierzchnia

Grzejnik i rury

Metal

Wydajność

10 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji