Metal Pro Anti-corrosive Primer /globalassets/inriver/resources/70281_ff_metalpro_rusthindrende_primer_750ml-108438.jpg?2203ed11

Dostępne wielkości

0,75 L
104,00 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

BOPIS PRODUKTU: Szybkoschnący alkidowy grunt skutecznie chroniący podłoże przed korozją. Szczególnie zalecany do powierzchni metalowych czyszczonych metodami ręcznymi, ze względu na bardzo dobre własności penetrujące porowate podłoże.

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

Rodzaj zagrożenia

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Powierzchnia

Grzejnik i rury

Metal

Wydajność

10 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry