Środek czyszczący do podłóg /globalassets/inriver/resources/fl_floor1.png

Warianty

1 L
74,99 / szt.
Gleboko oczyszcza zabrudzone podlogi

Zagrożenia identyfikacja

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H315) Działa drażniąco na skórę.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Cechy

  • Gleboko oczyszcza zabrudzone podlogi
  • Sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia i slady po podeszwach butow
  • Szybki i skuteczny w uzyciuBPrzeznaczenie