Środek czyszczący do podłóg /globalassets/inriver/resources/fl_floor1.png

Warianty

Gleboko oczyszcza zabrudzone podlogi

Niebezpieczne słowa

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H315) Działa drażniąco na skórę.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Cechy

  • Gleboko oczyszcza zabrudzone podlogi
  • Sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia i slady po podeszwach butow
  • Szybki i skuteczny w uzyciuBPrzeznaczenie