Ding-dong Chipsy /globalassets/inriver/resources/77299_ff_ding-dong_2_5l.tif

Niebezpieczne słowa

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 2 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Wykończenie

20, Półmat

Wydajność

6 m2/litr podłoże niegruntowane