Epoksydowa Farba do Podłóg 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Warianty

10 L
609,00 / szt.
4 L
259,00 / szt.
0,8 L
89,99 / szt.
Poznaj epoksydową farbę do podłóg 2K Flügger, która wyróżnia się wysoką odpornością na zabrudzenia i działanie chemikaliów. Tworzy błyszczącą powierzchnię.

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga, Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H315) Działa drażniąco na skórę.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
(H319) Działa drażniąco na oczy.
(H411) Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Kolejna warstwa: 10 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Podłoga

Wykończenie

80, Połysk

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Super wytrzymała powierzchnia
  • Paroprzepuszczalna
  • Odporna na środki chemiczne
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki