Epoksydowa Farba do Podłóg 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Dostępne wielkości

0,8 L
94,99 / szt.
10 L
619,00 / szt.
4 L
263,99 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Super wytrzymała odporna na środki chemiczne farba epoksydowa do podłóg.
Flügger Epoksydowa Farba do Podłóg 2K to produkt do podłóg betonowych i drewnianych. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, gdzie występuje lekki ruch, zużycie związane z użytkowaniem, wpływ środków chemicznych i zanieczyszczenie. Odporna na mocne czyszczenie za pomocą wody, czyszczenie mechaniczne i detergentów.
  • Super wytrzymała powierzchnia
  • Paroprzepuszczalna
  • Odporna na środki chemiczne

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Uwaga, Niebezpieczeństwo

Rodzaj zagrożenia

(H315) Działa drażniąco na skórę.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
(H319) Działa drażniąco na oczy.
(H411) Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH205) Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Następne malowanie: 10 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Podłoga

Stopień połysku

80, Połysk

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Super wytrzymała powierzchnia
  • Paroprzepuszczalna
  • Odporna na środki chemiczne
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry