Flutex 3 Plus /globalassets/inriver/resources/76701_ff_flutex3_plus_p4_10l.tif

Warianty

10 L
184,00 / szt.
Bardzo wysoka siła krycia.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Powierzchnia

Sufit

Ściana

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki