Grunt Non-drip /globalassets/inriver/resources/forank_dr.png

Warianty

Przeznaczenie

Niebezpieczne słowa

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 1 godz

Powierzchnia

Sufit

Ściana

Wydajność

5 m2/litr podłoże niegruntowane