High Tech /globalassets/inriver/resources/77298_ff_hightech_380ml.tif
Wspaniały, metaliczny efekt

Niebezpieczne słowa

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 1 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Wykończenie

Półpołysk

Wydajność

14 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy

  • Wspaniały, metaliczny efekt
  • Maksymalne krycie
  • Odporność na temperaturę do 40°C