High Tech /globalassets/inriver/resources/77298_ff_hightech_380ml.tif

Warianty

3 L
209,00 / szt.
0,38 L
54,99 / szt.
Wspaniały, metaliczny efekt
Sprawdź Flügger High Tech – dyspersyjną pigmentowaną farbę aluminiową, która gwarantuje metaliczny efekt, maksymalne krycie i odporność na temperaturę do 40°C.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 1 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Wykończenie

Półpołysk

Wydajność

14 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Wspaniały, metaliczny efekt
  • Maksymalne krycie
  • Odporność na temperaturę do 40°C
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki