High Tech /globalassets/inriver/resources/77298_ff_hightech_380ml.tif

Warianty

3 L
209,00 / szt.
0,38 L
54,99 / szt.
Wspaniały, metaliczny efekt
BOPIS PRODUKTU: Typ: dyspersyjna farba aluminiowa. Flügger High Tech jest farbą dyspersyjną pigmentowaną aluminium.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 1 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Wykończenie

Półpołysk

Wydajność

14 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Wspaniały, metaliczny efekt
  • Maksymalne krycie
  • Odporność na temperaturę do 40°C
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki