High Tech /globalassets/inriver/resources/77298_ff_hightech_380ml.png

Dostępne wielkości

3 L
209,00 / szt.
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych 07:50
0,38 L
54,99 / szt.
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych 07:50
Wspaniały, metaliczny efekt
BOPIS PRODUKTU: Typ: dyspersyjna farba aluminiowa. Flügger High Tech jest farbą dyspersyjną pigmentowaną aluminium.

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 1 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Stopień połysku

Półpołysk

Wydajność

14 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Wspaniały, metaliczny efekt
  • Maksymalne krycie
  • Odporność na temperaturę do 40°C
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry