Interior Magnetic Board /globalassets/inriver/resources/int-mag.png

Dostępne wielkości

0,38 L
124,00 / szt.
Do samodzielnego wykonania tablicy magnetycznej.
Grunt przeznaczony do powierzchni, które mają być używane jako tablice magnetyczne. Po wyschnięciu zagruntowaną powierzchnię należy pomalować farbą nawierzchniową o minimalnym połysku 7. Po tym może być używana jako np. tablica ogłoszeń.

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 4 godz

Powierzchnia

Meble

Drewno

Ściana

Panele i ramy

Wydajność

6 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • do samodzielnego wykonania tablicy magnetycznej
  • magnetyczny efekt na różnych powierzchniach
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry