Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Warianty

3 L
204,00 / szt.
0,75 L
79,99 / szt.
Zapobiega powstawaniu przebarwień na drewnie.
Akrylowa farba podkładowa i pośrednia o wyjątkowo dobrych właściwościach barierowych i dobrym połączeniu. Stosowana w miejscach, w których występuje ryzyko, że rozpuszczalne w wodzie barwniki z podłoża mogą odbarwić późniejszą obróbkę farbą.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 6 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno

Wykończenie

Półmat

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Dobre właściwości barierowe
  • Farba podkładowa i pośrednia
  • Matowa powierzchnia
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki