Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Warianty

Zapobiega powstawaniu przebarwień na drewnie.

Niebezpieczne słowa

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 6 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno

Wykończenie

Półmat

Wydajność

8 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy

  • Dobre właściwości barierowe
  • Farba podkładowa i pośrednia
  • Matowa powierzchnia