Interior Wood Primer /globalassets/inriver/resources/int_wood_p.png

Dostępne wielkości

0,75 L
69,99 / szt.
grubopowłokowa farba gruntująca
Grunt dobrze penetrujący i nasączający podłoże. Powłoka dobrze przyczepna do nieznacznie pylącego podłoża. Nie zabezpiecza przed penetracją rozpuszczalnych w wodzie barwników, zacieków wodnych i nikotyny. Sęki na podłożu zaizolować Flügger Interior Wood Sealer.

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 8 godz

Następne malowanie: 16 godz

Powierzchnia

Drewno

Panele i ramy

Stopień połysku

Matowy

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • grubopowłokowa farba gruntująca
  • wnika głęboko w drewno
  • dobra przyczepność do nieznacznie pylących powierzchni
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry