Mydło z Olejem /globalassets/inriver/resources/74921_saebeolie_hvid_3l.psd

Warianty

1 L
25,99 / szt.

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H319) Działa drażniąco na oczy.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 2 godz

Wydajność

180 m2/litr podłoże niegruntowane

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki