Mydło z Olejem Bezbarwny /globalassets/inriver/resources/74914_ff_saebeolie_klar_1l.psd

Warianty

1 L
25,99 / szt.

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H319) Działa drażniąco na oczy.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.