Olej do podłóg /globalassets/inriver/resources/96935_ff_nw_gulvolie_klar_3l.png

Warianty

Naturalna struktura drewna - brak powłoki.

Niebezpieczne słowa

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Całkowicie utwardzona: 7 dni

Powierzchnia

Podłoga

Wykończenie

Przezroczysty

Wydajność

10 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy

  • Naturalna struktura drewna - brak powłoki.
  • Uwidocznienie struktury drewna.
  • Łatwość i szybkość renowacji podłogi.