Struktura 1 ½ /globalassets/inriver/resources/40010_ff_wall_structure_1_5_10l.psd

Warianty

Niebezpieczne słowa

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 2 godz

Kolejna warstwa: 48 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Wykończenie

2, Matowy

Wydajność

1 m2/litr podłoże niegruntowane