Struktura 1 ½ /globalassets/inriver/resources/40010_ff_wall_structure_1_5_10l.psd

Warianty

3 L
119,00 / szt.
3 L
119,00 / szt.
BOPIS PRODUKTU: Typ: akrylowa dyspersyjna farba strukturalna. Flügger struktura 1,5 jest gruboziarnistą, łatwo nakładającą się farbą strukturalną. Tworzy gruboziarnistą białą powłokę, elastyczną i zmywalną. Efekt dekoracyjny - od drobnej, do bardzo grubej struktury, w zależności od stopnia rozcieńczenia i użytych narzędzi.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 2 godz

Kolejna warstwa: 48 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Wykończenie

2, Matowy

Wydajność

1 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki