Struktura 2 ½ /globalassets/inriver/resources/40436_ff_wall_structure_2_5_10l.psd

Warianty

Niebezpieczne słowa

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Wykończenie

2, Matowy

Wydajność

2 m2/litr podłoże niegruntowane