Struktura 2 ½ /globalassets/inriver/resources/40436_ff_wall_structure_2_5_10l.psd

Warianty

3 L
119,00 / szt.
3 L
119,00 / szt.
BOPIS PRODUKTU: Typ: akrylowa dyspersyjna farba strukturalna. Flügger struktura 2,5 jest drobnoziarnistą, łatwo nakładającą się farbą strukturalną o dobrych własnościach wypełniających. Tworzy drobniejszą i bardziej "piaskową" powierzchnię, niż Flügger struktura 1,5. Jest elastyczna i zmywalna. Efekt dekoracyjny - od drobnej, do bardzo grubej, w zależności od stopnia rozcieńczenia lub użytych narzędzi.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Wykończenie

2, Matowy

Wydajność

2 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki