01 Wood Tex Classic Olej Gruntujący /globalassets/inriver/resources/fl_01_wtcl.png

Warianty

10 L
329,00 / szt.
3 L
119,00 / szt.
Wnika w głąb drewna i zapewnia przyczepność.
Bezbarwny olej gruntujący, który wnika w głąb drewna, zapewnia dobrą przyczepność i zapobiega wchłanianiu wilgoci. Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni na powierzchni po końcowej obróbce. Zagruntowaną powierzchnię należy wykończyć pigmentowaną lakierobejcą lub farbą.

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H373) Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 2 godz

Kolejna warstwa: 16 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

10 m² / litr drewno szlifowane

6 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Wnika w głąb drewna
  • Zapobiega pochłanianiu wilgoci
  • Zapewnia przyczepność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki