03 Wood Tex Półtransparentna Lakierobejca

03 Wood Tex Półtransparentna Lakierobejca /globalassets/inriver/resources/fl_03_wt.png

Warianty

9,1 L
369,00 / sztuka
2,8 L
139,00 / sztuka
0,7 L
49,99 / sztuka
Produkt łatwy w nakładaniu.

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 4 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

Półmat

Wydajność

6 m2/litr podłoże niegruntowane

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Tworzy powierzchnię łatwą w konserwacji
  • Zawiera filtr UV
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki