03 Wood Tex Półtransparentna Lakierobejca

03 Wood Tex Półtransparentna Lakierobejca /globalassets/inriver/resources/72969_fl%C3%BCgger_03-wood-tex_10l_fl-03-wt.psd

Warianty

9,1 L
379,00 / szt.
2,8 L
144,00 / szt.
0,7 L
54,99 / szt.
Produkt łatwy w nakładaniu.
Półmatowa transparentna powierzchnia o widocznej strukturze i rysunku słojów drewna. Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni. Kolor zależy od podłoża, stopnia absorbcji i liczby warstw naniesionego produktu. Wyrób zarejestrowany w bazie danych „Nordic Ecolabelling Building Products Database” dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem „Nordyckiego Łabędzia”.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 4 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

Półmat

Wydajność

6 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Tworzy powierzchnię łatwą w konserwacji
  • Zawiera filtr UV
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki