04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca

04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca /globalassets/inriver/resources/14180_fl%C3%BCgger_wood-tex-04_10l_fl-04-wt.psd

Warianty

3 L
169,00 / szt.
Nordic swan
Produkt łatwy w nakładaniu
Półmatowa zabarwiona powierzchnia o zamaskowanej strukturze drewna i niewidocznym rysunku słojów. Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni. Wyrób zarejestrowany w bazie danych „Nordic Ecolabelling Building Products Database” dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem „Nordyckiego Łabędzia”.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 8 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

20, Półmat

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

12 m² / litr drewno szlifowane

6 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Produkt uniwersalny
  • Dobra trwałość
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki