04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca

04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca /globalassets/inriver/resources/fl_04_wt.png

Warianty

Produkt łatwy w nakładaniu

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 8 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

20, Kryjący, Półmat, Satynowy

Wydajność

8 m2/litr podłoże niegruntowane

12 m² / litr drewno szlifowane

6 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Produkt uniwersalny
  • Dobra trwałość