2 in 1 Wood Tex Classic Lakierobejca & Grunt

2 in 1 Wood Tex Classic Lakierobejca & Grunt /globalassets/inriver/resources/2in1-wtcl.png

Warianty

4,9 L
283,99 / sztuka
Preparat gruntujący i bejca do drewna na bazie oleju w jednym

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H373) Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 6 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

Matowy

Wydajność

6 m2/litr podłoże niegruntowane

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Łatwe i szybkie nakładanie
  • Powierzchnia transparentna
  • Zawiera filtr UV
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki