Facade Grunt Silikatowy /globalassets/inriver/resources/facade_sip.png

Warianty

10 L
169,00 / sztuka
wiąże i wzmacia podłoże

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Powierzchnia

Beton

Tynk

Wydajność

8 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy

  • wiąże i wzmacia podłoże
  • poprawia przyczepność powłoki nawierzchniowej
  • doskonała przenikalność pary wodnej
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki