Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/facade_imp.png

Warianty

Powłoka odporna na zanieczyszczenia i czynniki klimatyczne.

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Beton

Plaster

Wykończenie

2, Matowy

Wydajność

8 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy

  • Pełny mat, powierzchnia odporna na zabrudzenia
  • Szczególnie wodoodporna powierzchnia
  • Dobra przepuszczalność