Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/facade_imp.png

Warianty

10 L
509,00 / szt.
3 L
219,00 / szt.
Całkowicie matowa farba silikonowa zapewniająca powierzchnię odporną na zabrudzenia, o maksymalnej odporności na warunki pogodowe. Powierzchnia jest bardzo przepuszczalna i szczególnie wodoodporna. Hamuje wzrost pleśni na powierzchni.

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Beton

Tynk

Wykończenie

2, Matowy

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Pełny mat, powierzchnia odporna na zabrudzenia
  • Szczególnie wodoodporna powierzchnia
  • Dobra przepuszczalność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki