Facade Primer /globalassets/inriver/resources/facade_pri.png

Warianty

wiąże i wzmacnia podłoże

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 3 godz

Powierzchnia

Beton

Plaster

Wydajność

5 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy

  • wiąże i wzmacnia podłoże
  • odporny na wodę
  • przepuszcza parę wodną