Facade Silicate /globalassets/inriver/resources/facade_sil.png

Dostępne wielkości

10 L
329,00 / szt.
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych 02:08
3 L
134,00 / szt.
Ostatnia aktualizacja stanów magazynowych 02:08
Całkowicie matowa farba silikatowa zapewniająca najbardziej przepuszczalną powierzchnię o dobrej odporności na warunki pogodowe. Spodziewana trwałość do 10 lat.
Zapewnia przepuszczalną, odporną na warunki pogodowe powierzchnię. Zapewnia żywą, zmieniającą się powierzchnię.
  • Powierzchnia całkowicie matowa
  • Z czasem nabiera życia i patyny
  • Wysoka przepuszczalność

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

Chronić przed dziećmi.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 12 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Beton

Tynk

Stopień połysku

2, Pełny mat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Powierzchnia całkowicie matowa
  • Z czasem nabiera życia i patyny
  • Wysoka przepuszczalność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry