Facade Silicate /globalassets/inriver/resources/facade_sil.png

Warianty

10 L
329,00 / szt.
3 L
134,00 / szt.
Całkowicie matowa farba silikatowa zapewniająca najbardziej przepuszczalną powierzchnię o dobrej odporności na warunki pogodowe. Zapewnia żywą, zmieniającą się powierzchnię.

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

Chronić przed dziećmi.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Beton

Tynk

Wykończenie

2, Matowy

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Powierzchnia całkowicie matowa
  • Z czasem nabiera życia i patyny
  • Wysoka przepuszczalność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki