Rabat
20%
Facade Grunt Silikatowy /globalassets/inriver/resources/facade_sip.png

Dostępne wielkości

10 L
143,20 / szt. Przed 179,00 zł / szt.
Oferta ważna do 30.09.2021
0

Czas dostawy: 6 - 11 dni

Bezbarwny grunt silikatowy do podłoży mineralnych. Wykończyć (pomalować) za pomocą Facade Silikat.
Zapewnia przepuszczalną, odporną na warunki pogodowe powierzchnię. Wiąże z podłożem, do stosowania przed nałożeniem Flügger Facade Silikat.
  • Podłoża mineralne
  • Poprawia przyczepność
  • Tylko do farb silikatowych

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

Chronić przed dziećmi.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 12 godz

Powierzchnia

Beton

Tynk

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Podłoża mineralne
  • Poprawia przyczepność
  • Tylko do farb silikatowych
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry