Facade Universal /globalassets/inriver/resources/facade_uni_10.png

Wybierz spośród tysięcy kolorów!

Wybierz kolor spośród tysięcy dostępnych kolorów we Flügger. *Prezentowane kolory mają charakter wyłącznie poglądowy. Zanim dokonasz zakupu sprawdź odcień wybranego koloru we wskazanym wzorniku lub zakup jego wybarwioną próbkę.

Dostępne wielkości

9,1 L
449,00 / szt.
2,8 L
174,00 / szt.
Całkowicie matowa farba emulsyjna zapewniająca przepuszczalną powierzchnię o dobrej odporności na warunki pogodowe. Oczekiwana trwałość: 12 lat.
Zapewnia przepuszczalną, odporną na warunki pogodowe powierzchnię. Optymalny wybór produktu przy pominięciu całkowitego czyszczenia wcześniej malowanych podłoży. Hamuje wzrost pleśni na powierzchni.
  • Pełny mat, „wapnowany” wygląd
  • Najbezpieczniejsze rozwiązanie do słabo związanego podłoża
  • Przepuszczalność

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 24 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Beton

Tynk

Stopień połysku

2, Pełny mat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Pełny mat, „wapnowany” wygląd
  • Najbezpieczniejsze rozwiązanie do słabo związanego podłoża
  • Przepuszczalność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry