01 Wood Tex Classic Olej Gruntujący /globalassets/inriver/resources/fl_01_wtcl.png
Bezbarwny olej gruntujący, który wnika w głąb drewna, zapewnia dobrą przyczepność i zapobiega wchłanianiu wilgoci. Należy wykończyć lakierobejcą lub farbą.
Flügger 01 Wood Tex Classic, do zewnętrznych elementów drewnianych, dobrze wnikają w drewno i zapewniają maksymalną ochronę przez działaniem wody i wilgoci. Można stosować w niskich temperaturach. Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni na powierzchni po końcowej obróbce.
  • Wnika w głąb drewna
  • Zapobiega pochłanianiu wilgoci
  • Zapewnia przyczepność

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

Rodzaj zagrożenia

(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H373) Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 2 godz

Następne malowanie: 16 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Wood

Drewno na zewnątrz

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

10 m² / litr drewno szlifowane

6 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy produktu

  • Wnika w głąb drewna
  • Zapobiega pochłanianiu wilgoci
  • Zapewnia przyczepność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry