03 Wood Tex Półtransparentna Lakierobejca

03 Wood Tex Półtransparentna Lakierobejca /globalassets/inriver/resources/72969_fl%C3%BCgger_03-wood-tex_10l_fl-03-wt-726508.png?fd7ab6f9
Półmatowa transparentna powierzchnia o widocznej strukturze i rysunku słojów drewna. Spodziewana trwałość do 4 lat.
Flügger 03 Wood Tex Transparent zapewniają wysoką odporność powierzchni na działanie czynników atmosferycznych i maksymalną trwałość, połysk oraz stabilność kolorów. Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni.
  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Tworzy powierzchnię łatwą w konserwacji
  • Zawiera filtr UV

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 4 godz

Następne malowanie: 12 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Stopień połysku

Półmat

Wydajność

6 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy produktu

  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Tworzy powierzchnię łatwą w konserwacji
  • Zawiera filtr UV
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry