Fluren 33 Koncentrat /globalassets/inriver/resources/77900_ff_fluren_33_1l.psd

Warianty

1 L
25,99 / sztuka
Skuteczny do usuwania wapna, rdzy, uryny.

Zagrożenia identyfikacja

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H290) Może powodować korozję metali.
(H314) Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Powierzchnia

Podłoga

Ściana

Cechy

  • Skuteczny do usuwania wapna, rdzy, uryny.
  • odpowiedni do czyszczenia i renowacji
  • doskonały do czyszczenia kuchni i łazienki
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki