Metal Pro Metal Enamel 5 /globalassets/inriver/resources/70301_mp_metalemalje_5_0_75l_p7.psd

Warianty

0,75 L
59,99 / szt.

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Powierzchnia

Metal

Grzejnik i rury

Wydajność

10 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji