Metal Pro Metal enamel 90 /globalassets/inriver/resources/flmetal90.png

Warianty

0,75 L
59,99 / sztuka

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 4 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Grzejnik i rury

Meble

Wykończenie

90, Połysk

Wydajność

10 m2/litr podłoże niegruntowane

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki