Metal Pro Multiprimer /globalassets/inriver/resources/70284_ff_metalpro_multiprimer_10l.psd

Warianty

0,75 L
79,99 / sztuka
Dobra rozlewność

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 4 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Grzejnik i rury

Wydajność

8 m2/litr podłoże niegruntowane

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki