Metal Pro Multiprimer /globalassets/inriver/resources/70284_ff_metalpro_multiprimer_10l.psd

Warianty

0,75 L
84,99 / szt.
Dobra rozlewność
BOPIS PRODUKTU: Szybkoschnący grunt dyspersyjny, który łączy skuteczną ochronę przed korozją z bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Zawiera dodatek zapobiegający powstawaniu rdzy nalotowej, gdy stosowane są produkty wodne. Wytrzymuje stałą temperaturę do 100°C

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 4 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Grzejnik i rury

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki