Wood Oil Classic Olej do drewna Rozpuszczalnikowy

Wood Oil Classic Olej do drewna Rozpuszczalnikowy /globalassets/inriver/resources/43615_woodtex_classic_woodoil_p7_3l.jpg
Klasyczny olej do drewna minimalizuje wchłanianie wilgoci. Spodziewana trwałość do 1 lat.
Flügger Wood Oil Classic zabezpieczają powierzchnię, jednocześnie podkreślając strukturę i usłojenie drewna. Zapobiega rozwijaniu się pleśni na powierzchni końcowego zabezpieczenia.
  • Podkreśla rysunek słojów
  • Nadaje drewnu blask
  • Minimalizuje pochłanianie wilgoci

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

Rodzaj zagrożenia

(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H373) Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 6 godz

Następne malowanie: 12 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Wood

Drewno na zewnątrz

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy produktu

  • Podkreśla rysunek słojów
  • Nadaje drewnu blask
  • Minimalizuje pochłanianie wilgoci
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry