Metal Pro Anti-Corrosive Primer /globalassets/inriver/resources/70281_ff_metalpro_rusthindrende_primer_750ml.jpg

Dostępne wielkości

0,75 L
89,99 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

BOPIS PRODUKTU: Szybkoschnący alkidowy grunt skutecznie chroniący podłoże przed korozją. Szczególnie zalecany do powierzchni metalowych czyszczonych metodami ręcznymi, ze względu na bardzo dobre własności penetrujące porowate podłoże.

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

Rodzaj zagrożenia

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Powierzchnia

Metal

Grzejnik i rury

Wydajność

10 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry