Window

Window /globalassets/inriver/resources/14182_fl%C3%BCgger_window_10l_fl-window.psd

Warianty

9,1 L
499,00 / szt.
2,8 L
184,00 / szt.
0,7 L
74,99 / szt.
Pozostawia elastyczną powłokę, współpracującą z np. powierzchnią z drewna.
Półpołyskliwa, nasycona i zabarwiona powierzchnia. Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni. Wyrób zarejestrowany w bazie danych „Nordic Ecolabelling Building Products Database” dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem „Nordyckiego Łabędzia”.

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 4 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

40, Półpołysk

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Twarda powierzchnia
  • Szybko wysycha
  • Maksymalna trwałość
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki