Wood Oil Impredur Olej Do Drewna /globalassets/inriver/resources/fl_wt_impr.png

Warianty

2,8 L
214,00 / sztuka
0,7 L
94,99 / sztuka
Widoczne usłojenie i struktura drewna

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 8 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wydajność

12 m2/litr podłoże niegruntowane

15 m² / litr drewno szlifowane

10 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Widoczne usłojenie i struktura drewna
  • Wyjątkowo wodoodporna powierzchnia
  • Zawiera filtr UV
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki