Wood Oil Olej Do Drewna /globalassets/inriver/resources/fl_wt_aqua.png

Warianty

2,8 L
129,00 / sztuka
0,7 L
49,99 / sztuka
Widoczne usłojenie i struktura drewna

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 6 godz

Kolejna warstwa: 24 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wydajność

6 m2/litr podłoże niegruntowane

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Widoczne usłojenie i struktura drewna
  • Wodoodporna powierzchnia
  • Wodny olej do drewna
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki