Zmiękczacz do tapet Koncentrat /globalassets/inriver/resources/77887_ff_wallpaper_softener_1l.psd

Warianty

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H302) Działa szkodliwie po połknięciu.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.