Flutex 5 /globalassets/inriver/resources/flutex-5-107542.png?7228053b
Matowa farba do ścian i sufitów o stonowanym połysku, to doskonały wybór pod względem jakości i ekonomiczności.
Flutex 5 to farba o dobrej sile krycia, chrakteryzująca się dobrą wytrzymałością i przyczepnością do podłoża. Zalecana do pomieszczeń o normalnych wymaganiach funkcjonalnych, narażonych na niewielkie zabrudzenia i zużycie. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i ścierką.
  • Farba do ścian i sufitów
  • Matowe jednolite wykończenie
  • Wytrzymała powierzchnia

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 4 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Cement

Brick

Painted

Gips

Stopień połysku

Matowy, 5

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Farba do ścian i sufitów
  • Matowe jednolite wykończenie
  • Wytrzymała powierzchnia
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry