Flutex 5 Classic /globalassets/inriver/resources/flutex_5c-541998.png
Całkowicie matowa farba do ścian i sufitów, o niskim połysku i bardzo dobrej sile krycia.
Flutex 5C to farba zalecana do pomieszczeń o normalnych wymaganiach funkcjonalnych, narażonych na umiarkowane zabrudzenia i zużycie. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, wilgotną ścierką i wodą.
  • Farba do ścian i sufitów
  • Matowe wykończenie
  • Bardzo dobra siła krycia

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 2 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Cement

Brick

Painted

Gips

Stopień połysku

5, Pełny mat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Farba do ścian i sufitów
  • Matowe wykończenie
  • Bardzo dobra siła krycia
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry