380 Klej do okadzin odporny na wilgoć /globalassets/inriver/resources/17042_flugger_380_adhesive_wetroom_12l_p7.psd

Warianty

Klej, okładziny ścienne

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Powierzchnia

Ściana

Wydajność

4 m2/litr podłoże niegruntowane

5 m² / litr drewno szlifowane

3 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Klej, okładziny ścienne
  • Odporny na wilgoć
  • Można nakładać urządzeniem natryskowym