Sandplast LH /globalassets/inriver/resources/sandpl-lh.png

Warianty

Jeden produkt do wszechstronnego zastosowania.

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 2 godz

Kolejna warstwa: 24 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Sufit

Ściana

Wydajność

1 m2/litr podłoże niegruntowane

Cechy

  • Jeden produkt do wszechstronnego zastosowania.
  • łatwa do szlifowania
  • dobre własności wypełniające