Sandplast LH /globalassets/inriver/resources/sandpl-lh.png

Dostępne wielkości

10 L
104,00 / szt.
Nordic swan
3 L
49,99 / szt.
Nordic swan
Jeden produkt do wszechstronnego zastosowania.
Flügger Sandplast LH jest gotową do użycia, neutralną masą tynkarską z piaskiem i lekkim drobnoziarnistym wypełniaczem. Bardzo dobre własności wypełniające i drobne ziarno umożliwiają wszechstronne zastosowanie.

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 2 godz

Następne malowanie Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF) (Godziny): 20 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Sufit

Ściana

Wydajność

1 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Średnioziarnista szpachla do aplikacji ręcznej
  • Dobre właściwości wypełniające
  • Jasnoszary
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki