Sandplast S /globalassets/inriver/resources/74552_ff_sandplast_s_15l.tif

Dostępne wielkości

15 L
104,00 / szt.
Nordic swan

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 2 godz

Następne malowanie Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF) (Godziny): 20 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Sufit

Ściana

Wydajność

1 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Drobnoziarnista szpachla do aplikacji natryskiem
  • Dobre właściwości wypełniające
  • Biały
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki