Uszczelniacz All Seal /globalassets/inriver/resources/all-seal.png
Łatwy w aplikacja za pomocą pistoletu

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 24 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Panele i ramy

Cechy

  • Łatwy w aplikacja za pomocą pistoletu
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki