Uszczelniacz All Seal /globalassets/inriver/resources/77108_ff_allseal_290ml_perspective.tif

Dostępne wielkości

0,29 L
44,99 / szt.
Łatwy w aplikacja za pomocą pistoletu

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF) (Godziny): 24 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Panele i ramy

Cechy

  • Łatwy w aplikacja za pomocą pistoletu
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki