Uszczelniacz Wet Seal /globalassets/inriver/resources/wet-seal.png

Warianty

Łatwy w aplikacja za pomocą pistoletu, kolor biały.

Przeznaczenie

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Całkowicie utwardzona: 1 doba

Powierzchnia

Sufit

Drewno

Ściana

Drewno na zewnątrz

Panele i ramy

Cechy

  • Łatwy w aplikacja za pomocą pistoletu, kolor biały.