To warto wiedzieć na temat MI w farbach

MI to środek konserwujący często stosowany w kosmetykach, chusteczkach nawilżanych i farbach.

Naukowcy stwierdzili, że w ostatnich latach wzrosła liczba osób, które są uczulone na ten składnik. We Flügger od szeregu lat pracujemy nad zredukowaniem zawartości MI w naszych produktach do najniższego możliwego poziomu, jaki nie będzie negatywnie wpływał na ich jakość ani powodował skrócenia trwałości. Równolegle, m.in. we współpracy z duńskim Instytutem Technologicznym, poszukujemy dobrych rozwiązań alternatywnych, które umożliwią ograniczenie ilości środków konserwujących w farbach wodnych.

Dlaczego MI dodaje się do farb?

MI to konserwant stosowany w większości farb na bazie wody, by zapewnić odpowiednią trwałość podczas produkcji, transportu, przechowywania i stosowania, tzn., by zapobiec psuciu się farby.

Czy malowanie może spowodować u mnie reakcję alergiczną?

Zasadniczo, zwykłe farby do wnętrz są bezpieczne do stosowania dla zdecydowanej większości ludzi, a stężenia MI, które w nich występują, nie powinny same w sobie wywoływać uczuleń. Jeżeli jednak cierpisz na niezdiagnozowaną alergię, kontakt z farbą zawierającą MI lub pobyt w świeżo pomalowanym pomieszczeniu może spowodować niepożądaną reakcję.

Jaka jest zawartość MI w farbach Flügger?

Zawartość MI mierzy się w ppm, co oznacza „parts per million” czyli po polsku „liczba cząsteczek na milion”. Począwszy od czerwca 2015 r. wprowadzono wymóg prawny informowania o zawartości MI przekraczającej 100 ppm. Wcześniej limit ten wynosił 1000 ppm. Ilość MI we wszystkich produktach Flügger jest niższa od przewidzianej przepisami wartości granicznej 100 ppm. Zachęcamy do zapoznania się z kartami charakterystyki naszych produktów.

Czy na opakowaniu farby można przeczytać, jakie zawiera środki konserwujące?

Farby są objęte europejskimi przepisami w zakresie klasyfikacji i znakowania produktów. Przepisy te określają, kiedy na opakowaniu produktu należy podać informacje o substancjach wywołujących alergie. Od dnia 01.06.2015 r. obowiązek ten obejmuje także farby Flügger.
Na naszych farbach wodnych odpowiednia informacja jest umieszczona pod tekstem dotyczącym stosowania produktu. Zazwyczaj wygląda tak:
„Zawiera izotiazolinon (BIT i CIT/MIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.”

Nie mam alergii na MI. Na co muszę uważać przy malowaniu?

Zawsze przestrzegaj wskazówek producenta w zakresie stosowania produktu. Ponadto zalecamy, aby:

  • Zawsze chronić skórę – zwykle wystarcza do tego celu bawełniana rękawiczka, o ile nie zostanie przemoczona farbą. Ewentualnie można użyć rękawicy lateksowej, którą po zabrudzeniu należy wyrzucić
  • Starannie wietrzyć pomieszczenie, zarówno w trakcie, jak i bezpośrednio po malowaniu. Dobra metoda wietrzenia to 5-10 minut przeciągu 2-3 razy dziennie. W ten sposób uzyskuje się wymianę powietrza bez wychłodzenia powierzchni w pomieszczeniu.
Mam alergię na MI, a chcę pomalować mieszkanie. Co mam zrobić?

Zleć malowanie profesjonalnej firmie lub poproś, by wykonał je ktoś inny. Poproś też, by w trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu gruntownie wietrzono pomieszczenia. Dobra metoda wietrzenia to 5-10 minut przeciągu 2-3 razy dziennie. W ten sposób uzyskuje się wymianę powietrza bez wychłodzenia powierzchni w pomieszczeniu. Osoby uczulone na MI powinny odczekać z wprowadzeniem się do pomalowanych pomieszczeń do czasu całkowitego wyschnięcia i utwardzenia farby.

Znajdź sklep Flügger farby

map